Allt om kontor

 

Kontoret är hjärtat av företaget där mycket planeras, utförs och struktureras. Många företag både inom den privata- och offentliga sektorn, har både små och stora kontorslokaler beroende på behov. Allt händer på ett kontor med all form av personal och arbetsmiljön är både tyst eller högljudd.

Typer av kontor

Idag blir det allt mer vanligt man arbetar hemifrån genom den ökade digitaliseringen.

Det kan finnas många fördelar med internetkontor då man till exempel inte behöver betala en lokalhyra. Ett kontor hemifrån behöver en bra och ergonomisk arbetsmiljö. Då finns det bra tips på hur man skapar ett kreativt hemmakontor som fungerar optimalt. Ett traditionellt kontor på ett företag kan variera beroende på många faktorer av bland annat bransch och verksamhet.

Det finns en mängd olika typer av kontor som passar olika ändamål. Det vanligaste kontorsrummet är så kallade cellkontor som är slutna, egna rum. En annan typ av kontor är så kallade aktivitetsbaserade eller ett flexkontor. Dessa former av kontor innebär att man zoner som är anpassade för olika typer av aktiviteter. Fördelen med denna typ av kontor är om man tycker om variation. En annan typ av kontor är kontorslandskap. Där sitter man i ett ofta väldigt stor, öppen lokal med många medarbetare. Varje person har ofta till exempel en mindre avgränsande vägg med ljuddämpningsfunktioner.

Kontorets funktioner

Kontorets funktion är bland annat för att vara en naturlig plats för möten med konferenser och affärsmöten. En viktig kärna i ett företag med ett kontor är ekonomin. Det är vanligt att man idag använder sig av fakturering på ett företag. Då som passar olika ändamål. Det vanligaste kontorsrummet är så kallade cellkontor som är slutna, egna rum. En annan typ av kontor är så kallade aktivitetsbaserade eller ett flexkontor. Dessa former av kontor innebär att man zoner som är anpassade för olika typer av aktiviteter. Fördelen med denna typ av kontor är om man tycker om variation. En annan typ av kontor är kontorslandskap. Där sitter man i ett ofta väldigt stor, öppen lokal med många medarbetare. Varje person har ofta till exempel en mindre avgränsande vägg med ljuddämpningsfunktioner.

Kontorets funktioner

Kontorets funktion är bland annat för att vara en naturlig plats för möten med konferenser och affärsmöten. En viktig kärna i ett företag med ett kontor är ekonomin. Det är vanligt att man idag använder sig av fakturering på ett företag. Då kan man fakturera som privatperson men även som större offentligt företag. Kontoret fyller även en annan viktig funktion att vara till exempel ansiktet utåt till omvärlden. Ett tilltalande fysiskt kontor stärker företagets varumärke särskilt om det kommer regelbundna besökare till kontoret. Det ger ett gott och seriöst intryck av att ha ett välstrukturerat, snyggt och trevligt kontor.